Vikings Security Solution S.R.L.

Vikings Security Solution S.R.L. este în măsură să vă ofere cele mai diverse servicii de consultanță și îndrumare în activitățile ce necesită folosirea mijloacelor de protecție:
  • Analiza riscului pentru organizații comerciale sau de altă natură (în special bănci sau societăți de asigurare), cercetări ale proprietăților și locațiilor private, industriale sau comerciale, la cerere
  • Analize statistice ale securității
  • proceduri scrise de securitate oferite la cererea clientului
Personalul societății noastre are o foarte bună calificare profesională, corespunzătoare funcției pe care o îndeplinesc. Persoanele din conducerea firmei au o experiență însemnată în activitățile specifice societăților de pază.
Vikings Security Solution S.R.L.

Despre